Słówko na teraz: das Café - kawiarnia

Kursy specjalistyczne

Kursy specjalistyczne skierowane są dla osób z branż:

  • medycznej (lekarzy, pielęgniarek, położnych, opiekunów medycznych),
  • prawniczej (adwokatów, radców prawnych, aplikantów i stażystów),
  • finansowej i księgowej (bankowcy, księgowi),
  • budowlanej i energii odnawialnej (inżynierów, projektantów, menedżerów),
  • spożywczej i gastronomicznej (przedstawicieli handlowych, kucharzy, kelnerów),
  • informatycznej,
  • transportowej i logistycznej.

Kursy specjalistyczne pozwalają na naukę języka niemieckiego, ze szczególnym naciskiem na poznanie specjalistycznego słownictwa, potrzebnego w pracy. Zajęcia obejmują przede wszystkim ćwiczenia konwersacyjne, pozwalające na doskonalenie sprawności mówienia i efektywnego reagowania, w różnych codziennych sytuacjach w pracy takich jak prowadzenie rozmów, spotkań, prezentacji, negocjacji. Poza mówieniem i słuchaniem, skupiamy się również na zdolności czytania i pisania, posługując się przy tym autentycznymi branżowymi tekstami czy dokumentami. Kursy prowadzone są indywidualnie, lub w 2-3 osobowych grupach. Dzięki takim formom zajęć, lekcje dostosowane są indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika.

Kursy specjalistyczne:

  • Kurs specjalistyczny (1h/45 min.) za 1 osobę: 75 zł brutto,
  • Kurs specjalistyczny (1h/45 min.) w grupie 2-osobowej: 60 zł brutto za osobę,
  • Kurs specjalistyczny (1h/45 min.) w grupie 3-osobowej: 45 zł brutto za osobę

Terminy zajęć ustalane są indywidualnie z uczestnikami.