Słówko na teraz: geben - dawać

Kursy dla firm

Naszym klientom oferujemy profesjonalne kursy dla firm dopasowane indywidualnie do profilu i charakteru prowadzonej działalności. Zajęcia prowadzone są w miejscu wyznaczonym przez uczestników, w terminach ustalanych według Państwa potrzeb. Czas trwania zajęć ustalany jest indywidualnie z uczestnikami. 

Zaletą kursów dla firm są zajęcia prowadzone w małych grupach (max. 5-6 – osobowych), dzięki czemu podczas zajęć najważniejszą rolę odgrywają konwersacje. Wykłady prowadzone są w oparciu o indywidualnie opracowane materiały szkoleniowe, tzw. konspekty, za pomocą prezentacji multimedialnych, gier językowych, map myśli, różnorodnych ćwiczeń i praktycznych przykładów dot. na przykład korespondencji biznesowej. Podczas zajęć przeprowadzane są również tzw. symulacje językowe, czyli przykładowe scenki dot. zarówno sytuacji w pracy jak i w życiu codziennym, podczas których uczniowie muszą szybko zareagować na przedstawioną sytuację w języku niemieckim. Dzięki zróżnicowanym formom zajęć, lekcje są prowadzone dynamicznie i doskonale pozwalają na rozwijanie umiejętności językowych. Cena kursu dla firm z dojazdem: 

Cena jak i czas zajęć ustalane indywidualnie