Słówko na teraz: besprechen - omawiać
Firmy, z którymi podjęliśmy współpracę: